Aile Ofisi ve Hizmetlerimiz

>> Hizmetlerimiz

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sunduğumuz  hizmetler belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere aşağıda özetlenmiştir.

Hizmetlerimizde de görülebildiği gibi,  aileler bizim sunmuş olduğumuz entegre servet yönetimi, gizlilik ve gelişmiş varlık yönetimi ile birlikte ilişki yönetimi avantajlarından faydalanabilmektedir. Ailenin çıkarlarının korunması, ücretlendirmedeki şeffaflık ve adalet, proaktif yatırım yaklaşımı, basit ve pratik sunulacak önlemler, düşünce liderlerine ve ilgili uzmanlara ulaşma, entegre raporlama vb. gibi unsurlar bizimle birlikte yola çıkmanın başlıca getirileri olarak sıralanabilir.

 • Yatırım politikalarının geliştirilmesi
 • Varlık dağılım planının geliştirilmesi
 • Portföy yöneticilerinin seçilmesi
 • Yatırım araçlarının yapılandırılması
 • Kurum içi portföy yönetimi
 • Saklama hesabının gözetimi
 • Ana varlık sınıfının gözetimi
 • Alternatif varlık sınıfının gözetimi
 • Özel varlık sınıflarının araştırılması
 • Tahsis ve mutabakat gözetimi

 • Bilanço analizi yapılması
 • Entegre vergi ve gelir planı düzenlenmesi
 • Emeklilik planlamasının yapılması,
 • Profesyonel danışmanların ve onların ücretlerinin analizi
 • Vergi ve gelir planı uygulaması
 • Banka finansmanı analiz ve müzakerelerin yapılması
 • Danışmanlar ekibinin koordinasyonu

 • Yıllık konsolide net varlıkları tabloların hazırlanması
 • Nakit akışı analizi hazırlanması
 • Yatırım performans raporlarının çıkarılması
 • Yatırım şirketinin muhasebesi
 • Aylık işletmenin muhasebe ve raporlaması
 • Yıllık durum raporlarının hazırlanması ve planla gerçeğin kıyaslanması
 • Özel müşteri raporlarına çevrimiçi ulaşılmasının sağlanması

 • Aile ve aile şirketinin hedefleri ve vizyonun geliştirilmesi
 • Mevcut stratejilerin bütün nesil ile paylaşılması
 • Yasal ve vergi stratejilerinin belirlenmesi
 • Alternatif stratejilere finansal modelleme yapılması
 • Eylem planının hazırlanması
 • Servet transferinde kullanılacak olan tüm planların aile ve sahiplerle paylaşılması

 • Yediemin yükümlülük denetiminin yapılması
 • Mülkiyet ve kaza sigortası değerlendirmesi
 • Hayat sigortası analizlerinin yapılması
 • Sigorta özel uygulamalarının yapılması
 • Kolleksiyon envanterinin yapılması, değerlendirilmesi ve korunması

 • Aile kurumsal yönetim altyapısını hazırlanması
 • Aile eğitimi planlaması
 • Aile toplantı koordinasyonu
 • Aile haber iletişim planının oluşturulması
 • Liderlik eğitimlerinin ayarlanması
 • Kariyer planlamasının yapılması
 • Koçluk ve mentorluk

 • Çoklu-kuşak hedeflerinin belirlenmesi
 • Kişisel bağış programlarının yapılması
 • Vakıf mütevelli eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Özel vakıf yönetiminin yapılması
 • Kurumsal yönetim ve yönetim kurulu gelişimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Strateji analizi ve uygulamalarının yapılması
 • Kuruluş ve hibe yönetiminin gerçekleştirilmesi