Hakkımızda

Objektif ve profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu hizmetleri veren, servetin tarafları olan farklı uzmanların koordinasyonunu sağlayan bağımsız ve butik bir şirkettir.

Yatırım araçlarının çeşitlenmesi, vergi sisteminin daha karmaşık bir hâl alması ve küreselleşme sonucunda yatırımların birden fazla coğrafi bölgeye dağılması gibi nedenlerle, servet yönetimi her zamankinden fazla zaman ve uzmanlık gerektirmektedir.

Egeli & Co. Aile Ofisi ailelere, varlıklarının sürdürülebilirliği için aile felsefesi ile paralel oluşturduğu hedefler doğrultusunda, 360 derece entegre finansal ve varlık yönetimi hizmeti veren; aileler için bir nevi kişisel finansman müdürü (CFO) olarak çalışan; servetin tarafları olan farklı uzmanların koordinasyonunu sağlayan; objektif ve profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu hizmetleri veren ve aile içindeki tüm nesiller için yol gösterici olan bağımsız ve butik bir kuruluştur.

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak ailelerin servet yönetimi planının geliştirilip uygulanmasında, servetlerinin korunmasında ve güvenli bir şekilde gelecek nesille transferi konusunda hizmet veriyoruz. Egeli & Co. Aile Ofisi’nin hedeflerinden birisi, kişilerin veya ailelerin bütün finansal ihtiyaçlarına çok güçlü ve kapsamlı varlık yönetimi çözümü üretmektir.

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak bağımsız yapımız, profesyonel ekibimiz, farklı becerilerimiz ve derin uzmanlıklarımız ile birebir temas hizmetini içeren bütünleşik yaklaşım sunuyoruz.

Ailenin finansal işlerinin yönetiminin merkezileşmesini sağlarken, aile bireylerinin tek başlarına sahip oldukları ekonomik gücü genişleterek, daha güçlü sermaye yatırımlarını hayata geçirmelerine ve ölçek ekonomisinden faydalanmalarına olanak tanımakta ve aile bireylerinin mali haklarını da eşitlik ilkesine göre düzenlenmesini mümkün kılıyoruz.

Aileler servetlerinin yönetimi sırasında, vergi danışmaları, yatırım danışmaları, özel bankacılar, portföy yöneticileri, yatırım yöneticileri, hukuk danışmanları, sanat uzmanları, gayrimenkul uzmanları, sigortacılar, aile şirketleri uzmanları, kurumsal yönetim uzmanları vb. gibi birçok taraftan danışmanlık hizmeti almaktadır. Bu yapıda aile ferdi, bu uzmanlardan gelen birçok öneriyi dengeleyemezken, danışmanları kontrol eden bir mekanizmanın eksikliğini çeker ve gizli maliyetlere katlanmak zorunda kalır. Ayrıca sürecin her aşamasında müdahil olmasından dolayı büyük resmi göremez ve dolayısıyla servetini ve en önemlisi zamanını etkin yönetemez .

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sürdürülebilir aile varlığı için çalışırken, esnek yapımız ile ailenin ihtiyaçlarına uygun hizmet üretebilmekteyiz. Ailelere entegre ve tek bir merkezden hizmet verebilmek adına, başarıları kanıtlanmış ve deneyimli vergi uzmanları, hukuk uzmanları, yatırım uzmanları ile diğer uzmanlar ve danışmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile çalışmaktayız.  Böylece  aile servetine bütünsel yaklaşımla birbirinden bağımsız kararların uyumsuzluğunu ve verimsizliğini önleyebilmekte, aile için maliyet kontrolünü oluşturabilmekte, karmaşık yatırım konularını profesyonel şekilde analiz edebilmekte, tüm uzmanların ve danışmanların koordinasyonu sağlayabilmekteyiz. Tüm bunların sonunda farklı uzmanlarla çalışan ailelerin en büyük ihtiyacı olan entegre raporlama hizmetini de ailelere sunabilmekteyiz.  

Egeli & Co. Aile Ofisi tanıtım broşürünü buradan indirebilirsiniz.